Uhrazení příspěvku SRPDŠ

21.09.2016 12:36
Prosím o uhrazení příspěvku SRPDŠ - 150,-Kč, platí pouze nejstarší žák naší školy.