Informace z třídní schůzky - 15.11.2016

16.11.2016 09:29

 

 • Prospěch: Návrhy známek za I.čtvrtletí: viz kartičky (prosím podepsat).

  Nutno procvičovat nové učivo, v naukových předmětech (Vl, Přv) se připravovat na každou hodinu, v českém jazyce procvičovat vyjmenovaná slova.

 • Chování: Viz žákovská knížka.

 • Omlouvání zameškaných hodin:

  • Prosím rodiče o VČASNÉ omlouvání zameškaných hodin,

  tj. do 72 hodin od počátku absence (telefonem, SMS, mailem) a zápisem do Omluvného

  listu, musí být ke kontrole v den nástupu do školy po absenci.

  • Omlouvat žáka z vyučování může pouze jeho zákonný zástupce, a to zápisem do omluvného listu, nikoliv trenér, předseda sportovního svazu nebo babička (nemá-li dítě v péči).

  • Absenci z rodinných důvodů (rekreace apod.) delší než dva dny, je nutné vyplnit do formuláře na stránkách školy a vytištěný předat třídní učitelce, škola se k této žádosti dále nevyjadřuje, považujte jí tedy za automaticky schválenou.

 

 

RŮZNÉ

 

 • Foto – Vánoce 2016, 30.11., 3ks za 80,-Kč

 • Vánoční akademie 6.12., představení pro rodiče je od 16.00

 • Vánoční trhy + Den splněných přání 14.12., k prodeji se lze přihlásit u paní Velkové v pondělí 21.11.

 • Lidské tělo – děti budou na výuku Přírodovědy ve druhém pololetí potřebovat libovolnou dětskou knížku o lidském těle (tip na vánoční dárek :-)

 • Zdravé dětské svačiny zajišťuje nezisková organizace Freshka, přihlásit se k odběru lze na jejich stránkách www.freshka.cz Prezentace svačinek je dnes v 16.30 – 17.30 v respiriu školy.

 • Škola v přírodě 18.-24.dubna 2017, cena: 2850,-Kč

 

 • Zpráva od našeho školního metodika primární prevence sociálně patologických jevů Mgr.Michala Doboše:

   

  • CO JE TO ŠIKANA

   1. Násilí směřuje cíleně a úmyslně na vybrané dítě
   2. Nemožnost se bránit, neboli nerovnováha sil
   3. Opakování násilných projevů.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 15.11.2016

IV.C

 • Prospěch: Návrhy známek za I.čtvrtletí: viz kartičky (prosím podepsat).

  Nutno procvičovat nové učivo, v naukových předmětech (Vl, Přv) se připravovat na každou hodinu, v českém jazyce procvičovat vyjmenovaná slova.

 • Chování: Viz žákovská knížka.

 • Omlouvání zameškaných hodin:

  • Prosím rodiče o VČASNÉ omlouvání zameškaných hodin,

  tj. do 72 hodin od počátku absence (telefonem, SMS, mailem) a zápisem do Omluvného

  listu, musí být ke kontrole v den nástupu do školy po absenci.

  • Omlouvat žáka z vyučování může pouze jeho zákonný zástupce, a to zápisem do omluvného listu, nikoliv trenér, předseda sportovního svazu nebo babička (nemá-li dítě v péči).

  • Absenci z rodinných důvodů (rekreace apod.) delší než dva dny, je nutné vyplnit do formuláře na stránkách školy a vytištěný předat třídní učitelce, škola se k této žádosti dále nevyjadřuje, považujte jí tedy za automaticky schválenou.

RŮZNÉ

 • Foto – Vánoce 2016, 30.11., 3ks za 80,-Kč

 • Vánoční akademie 6.12., představení pro rodiče je od 16.00

 • Vánoční trhy + Den splněných přání 14.12., k prodeji se lze přihlásit u paní Velkové v pondělí 21.11.

 • Lidské tělo – děti budou na výuku Přírodovědy ve druhém pololetí potřebovat libovolnou dětskou knížku o lidském těle (tip na vánoční dárek :-)

 • Zdravé dětské svačiny zajišťuje nezisková organizace Freshka, přihlásit se k odběru lze na jejich stránkách www.freshka.cz Prezentace svačinek je dnes v 16.30 – 17.30 v respiriu školy.

 • Škola v přírodě 18.-24.dubna 2017, cena: 2850,-Kč

 

 • Zpráva od našeho školního metodika primární prevence sociálně patologických jevů Mgr.Michala Doboše:

   

  • CO JE TO ŠIKANA

   1. Násilí směřuje cíleně a úmyslně na vybrané dítě
   2. Nemožnost se bránit, neboli nerovnováha sil
   3. Opakování násilných projevů.